Jaap Bouman

drs. J. Bouman RC RV
Partner

Mobiel: 06 – 553 647 51
E-mail: jaap.bouman@wingman.nl

Jaap Bouman heeft circa 20 jaar ervaring op het gebied van ondernemingswaardering en is door de jaren heen betrokken geweest bij honderden waarderingsopdrachten in een groot aantal sectoren, in Nederland en in het buitenland. Zijn waarderingswerkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van geschillen, portfolio analyses, fairness opinies, belasting en boekhoudkundige vraagstukken en bij koop of verkoop van ondernemingen.

Zijn werkzaamheden zijn in het bijzonder gericht op waarderingen in het kader van geschillen. Regelmatig wordt Jaap als waarderingsdeskundige ingeschakeld door Rechtbanken en Gerechtshoven (waaronder ook de Ondernemingskamer). Daarnaast treedt hij uiteraard veelvuldig op als partijdeskundige. Ook is hij als deskundige betrokken geweest bij zaken bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en het International Court of Arbitration van het ICC (International Chamber of Commerce).

Jaap is in 2013 toegetreden tot Wingman Business Valuation. Voor Wingman was Jaap werkzaam bij Mazars Berenschot Corporate Finance en Sman Register Valuators. Hij begon zijn loopbaan bij de accountants-tak van Ernst & Young. Jaap studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en rondde de postdoctorale opleiding tot register controller (RC) af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is tevens register valuator (RV) na voltooiing van de postdoctorale opleiding Business Valuation aan de Rotterdam School of Management en het behalen van het stichtingsexamen bij de Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming (SWBO). Hij is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV) en is hier actief binnen de Raad van Tucht. Tevens is hij projectmeester bij de opleiding Business Valuation van de Rotterdam School of Management. Sinds 2010 is hij gerechtelijk deskundige en ingeschreven In het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen.

Opleidingen:

  • Rijksuniversiteit Groningen, Financiële Bedrijfseconomie, afgerond in 1997
  • Vrije Universiteit Amsterdam, postdoctorale opleiding Register Controller, afgerond in 2005
  • Rotterdam School of Management, postdoctorale opleiding Business Valuation, afgerond in 2007
  • Universiteit Leiden, specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige, afgerond in 2010

Terug naar Team …