Waarderen bij echtscheiding

Waarom een bedrijfswaardering bij een echtscheiding? Indien bij de echtscheiding aandelen in een onderneming deel uitmaken van het te verdelen huwelijks vermogen, ontstaan er vele vragen, zoals:

  • Wat gebeurt er na de echtscheiding met de aandelen in de BV?
  • Wat zijn de gevolgen als men in gemeenschap van goederen is getrouwd of op huwelijkse voorwaarden?
  • Wat is de onderneming waard en hoe werkt een bedrijfswaardering bij een echtscheiding?

Duidelijkheid voor beide partijen

Bij een echtscheiding kan een onderneming of aandelenpakket deel uitmaken van het te verdelen huwelijksvermogen. Afhankelijk van de wijze waarop men formeel is getrouwd, kan de waarde van de onderneming of een aandelenpakket een rol spelen bij deze verdeling. Dit is in ieder geval zo als men in gemeenschap van goederen is getrouwd, maar soms ook als er sprake is van huwelijkse voorwaarden. Af en toe is er sprake van een verrekenbeding en moet de overgespaarde winst van de onderneming onderling worden verdeeld. In deze gevallen moet de waarde van de onderneming nauwkeurig worden bepaald.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wingman Business Valuation treedt in echtscheidingszaken op voor (de advocaat van) één van de scheidende partijen of voor rechtbanken en gerechtshoven. Soms als partijadviseur, maar veelal als onafhankelijk gerechtelijk deskundige. Hiervoor hebben wij de juiste kennis en ervaring in huis. Daarnaast worden wij ook ingeschakeld als partijen zonder tussenkomst van de rechter tot een vergelijk proberen te komen, bijvoorbeeld bij mediationtrajecten of collaborative divorces.

Wingman waardeert
Amersfoort Amsterdam Breda +31 889 464 626
© Wingman Business Valuation B.V. VoorwaardenDisclaimerPrivacy