Waarderen bij echtscheiding

Wingman Business Valuation is gespecialiseerd in het waarderen van bedrijven en aandelenpakketten in uiteenlopende geschilsituaties, elk met hun eigen specifieke aandachtspunten. Wij waarderen bijvoorbeeld bij:

  • Geschillen tussen aandeelhouders, resulterend in een uitkoop van één of meerdere aandeelhouders.
  • Echtscheidingsprocedures waarbij een onderneming een deel van de boedel is.
  • Geleden economische schade.

Bij de waardering bij geschillen dragen wij zorg voor een juiste procesvoering, een transparante manier van werken en een gedegen onderbouwing van de uitgangspunten.