Ondernemingswaarde

Wat is uw onderneming waard? En hoe wordt deze waarde bepaald? Bij iedere onderneming zijn er specifieke elementen die van invloed zijn op de ondernemingswaarde. Denk hierbij aan innovaties, reputatie, merknaam of marktontwikkelingen. Dit zijn factoren die niet direct uit de jaarrekening zijn af te leiden, maar wel invloed kunnen hebben op toekomstige geldstromen. De ondernemingswaarde wijkt daarom doorgaans af van de boekhoudkundige waarde en berust op de verwachting dat er in de toekomst bepaalde geldstromen worden gerealiseerd. De omvang daarvan is onzeker en hierbij is het extra belangrijk dat dit realistisch wordt ingeschat, evenals de timing wanneer de geldstromen gerealiseerd worden.

Kennis en kunde

Voor een goede ondernemingswaardering is een gedegen kennis van strategie, markt en concurrentie onontbeerlijk. Dit geldt uiteraard ook voor inzicht in hoe aandelen op aandelenmarkten worden gewaardeerd en geprijsd, alsmede kennis van de fusie en overnamemarkt. Daarnaast moeten weloverwogen keuzes gemaakt worden ten aanzien van de te hanteren waarderingsmethoden.

Hakken met het bijltje

De business valuators van Wingman Business Valuation hakken dagelijks met dit bijltje. We zijn in staat om het verdienmodel van uw onderneming snel eigen te maken en de drivers achter de prognoses en waardering te doorgronden – en waar nodig door te prikken.