Fusie

Een fusie, waarbij 2 ondernemingen opgaan in een nieuwe onderneming, verschilt ten opzichte van een bedrijfsovername. Zo is er bij een overname een waardering nodig ter bepaling van de prijs, terwijl bij een fusie een waardering nodig is om de inbreng- of ruilverhouding van de fusiepartners te bepalen. Welke partij krijgt hoeveel procent van de aandelen na de fusie?

Waardering bij een fusie

Er zijn twee grote verschillen bij een waardering in het kader van een fusie, in vergelijking met een waardering voor een overname:

  • Beide fusiebedrijven moeten gewaardeerd worden, in plaats van alleen de te kopen onderneming.
  • De waarderingen zijn nodig om een juiste fusie-verhouding te bepalen.

Waar de nadruk bij waarderingen in het kader van koop- of verkoop ligt op de absolute waardering (de prijs), ligt de nadruk bij een waardering voor een fusie meer op de relatieve waardering (de verhouding in waarde tussen de fusiepartners).

Wat is belangrijk?

Cruciaal bij het uitvoeren van waarderingen in het kader van een fusie is dat de waarderingen van de fusiebedrijven met elkaar vergelijkbaar zijn. Niet alleen moet dezelfde waarderingsmethodiek toegepast worden, ook moeten de financiële cijfers en de prognoses met elkaar te vergelijken zijn. Dat vergt een extra slag in de waarderingsanalyse. Hebben beide bedrijven een vergelijkbaar verdienmodel? Hoe gaan de bedrijven om met voorraadwaardering? Zijn de productiemiddelen in eigen beheer of worden deze geleased? Zijn de historische cijfers met elkaar te vergelijken?

Wat wij voor u doen

Wij maken deze verschillen transparant en zorgen ervoor dat ‘appels met appels’ vergeleken worden. Voor u en uw fusiepartner wordt duidelijk waar de belangrijkste verschillen in ‘waarde-stuwers’ zitten tussen beide ondernemingen. Deze informatie wordt niet alleen gebruikt voor de waardering, maar kan tevens door u gebruikt worden in de strategie van het nieuwe fusiebedrijf.