Financieel modelleren

Wat is financieel modelleren? Een financieel model geeft inzichten waarmee u betere (commerciële) beslissingen kunt maken binnen uw onderneming. Redenen om een financieel model ter beschikking te hebben, zijn:

 • U wilt een financieel model om uw business case door te rekenen.
 • U wilt een financieel model om de waardeontwikkeling van uw bedrijf te kunnen monitoren.
 • U zoekt een gebruikersvriendelijk rekenmodel voor complexe analyses.
 • U wenst standaardisatie in financiële analyses
 • U voert regelmatig bedrijfswaarderingen uit en wilt verschillende methoden gebruiken en vergelijken.

Risico spreadsheets

Meer dan 90% van de bedrijven gebruikt spreadsheets voor financiële analyses. Echter, diverse studies tonen telkens weer aan dat in meer dan 90% van deze spreadsheets fouten zitten. En dit kan soms een zeer grote impact hebben: uw onderneming kan financiële schade lijden, maar ook imagoschade! Het gebruik van spreadsheets levert daarom regelmatig de volgende vragen op:

 • Waarom besteden uw mensen meer tijd aan modelbouw dan aan financiële analyse?
 • Zijn de berekeningen en uitkomsten van de gehanteerde modellen wel juist?
 • Hoe weet ik dat iedereen in de laatste versie werkt?
 • Kan het spreadsheet, ondanks de complexe analyses, niet simpeler opgezet worden en makkelijk zijn voor de gebruikers?

Financieel modelleren als specialisme

Het ontwerpen, bouwen en implementeren van financiële rekenmodellen is een bijzonder specialisme van Wingman Business Valuation. Het is een integraal onderdeel van onze dienstverleningen bij waarderingsvraagstukken, maar het wordt ook als apart product aangeboden. De financiële rekenmodellen worden door onze klanten als instrument gebruikt bij diverse vraagstukken. Deze hebben betrekking op bijvoorbeeld de liquiditeitsplanning, strategische planning, investeringsbeslissingen en waardebepaling.

Gebruiksvriendelijk en transparant

Op basis van onze ruime ervaring worden de professionele rekenmodellen gestructureerd ontworpen, gebouwd en getest, volgens best practices en standaarden. Hierdoor onderscheiden onze rekenmodellen zich van een gemiddeld Excel-model: ze zijn gebruikersvriendelijk, integer en transparant. Wij zorgen ervoor dat u de kracht van spreadsheets gebruikt, maar de nadelen elimineert.

Onze opdrachtgevers

Recentelijk hebben wij financiële modellen gebouwd voor:

 • Een internationaal opererende investeringsmaatschappij (waarderings- en kostenvoet modellen).
 • Een beursgenoteerd bouwbedrijf (financieel modelleren voor project- en liquiditeitsplanning).
 • Een participatiemaatschappij (waardering van participaties).
 • Een renewable energy bedrijf (doorrekenen verschillende scenario’s).
 • Een IT bedrijf (strategische besluitvorming).
 • Een designbedrijf (monitoring waardeontwikkeling).