Waardering bij geschillen

Wingman Business Valuation is gespecialiseerd in het waarderen van bedrijven en aandelenpakketten in uiteenlopende geschilsituaties, elk met hun eigen specifieke aandachtspunten. Wij waarderen bijvoorbeeld bij:

  • Geschillen tussen aandeelhouders, resulterend in een uitkoop van één of meerdere aandeelhouders.
  • Echtscheidingsprocedures waarbij een onderneming een deel van de boedel is.
  • Geleden economische schade.

Bij de waardering bij geschillen dragen wij zorg voor een juiste procesvoering, een transparante manier van werken en een gedegen onderbouwing van de uitgangspunten.

Wingman waardeert
Amersfoort Amsterdam Breda +31 889 464 626
© Wingman Business Valuation B.V. VoorwaardenDisclaimerPrivacy