Waarderen bij gerechtelijke procedures

Wingman Business Valuation heeft veel ervaring met het uitvoeren van waarderingen bij gerechtelijke procedures. Een groot deel van onze werkzaamheden bevindt zich op dit gebied. Wij verstaan de taal van de rechterlijke macht, kennen de eisen die aan rapportages worden gesteld en zijn bekend met de ordentelijke procesgang en zorgvuldige toepassing van hoor- en wederhoor. Bij vraagstukken over de waardering van aandelenpakketten en ondernemingen worden wij regelmatig door de rechterlijke macht, de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam of het Nederlands Arbitrage Instituut als onafhankelijk deskundige benoemd.

Partijdeskundige

Maar naast onafhankelijk deskundige treedt Wingman Business Valuation in gerechtelijke procedures uiteraard ook veelvuldig op als deskundige voor één van de partijen. Rekening houdend met de gedragscode voor objectiviteit en deskundigheid zijn wij in staat om uw schadeclaim deskundig te onderbouwen, zodat deze voor een rechter of een arbitragecommissie meerwaarde krijgt.

Uw betrouwbare partner

Experts van Wingman Business Valuation zijn ingeschreven bij de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (www.lrgd.nl) en bij DIX, het deskundigenregister dat door de rechterlijke macht wordt gehanteerd. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij u met raad en daad bijstaan in gerechtelijke procedures.