Waarderen bij werknemersparticipatie

Werknemersparticipatie is een vorm van financiële participatie. Er is sprake van financiële participatie of een participatieregeling wanneer een bedrijf haar medewerkers wil belonen door het aanbieden van aandelen, aandelencertificaten, aandelenopties of beloningen die gebaseerd zijn op de waarde van de onderliggende aandelen.

Met een participatieregeling toont een onderneming waardering voor haar medewerkers. Dit helpt om medewerkers te binden en te motiveren. Het personeel kan op deze manier meeprofiteren van de waardeontwikkeling van de onderneming. Financiële participatie bevordert over het algemeen de mate van betrokkenheid en ondernemerschap in een organisatie.

Er kan worden gekozen om zo’n financiële participatie mogelijk te maken voor het management middels een managementparticipatie of management incentive plan. Ook kan er voor worden gekozen om de participatie breed in te zetten middels een medewerkersparticipatie of werknemersparticipatie.

IFRS en Dutch GAAP
share-based payments

Ten behoeve van de administratieve verwerking van ‘share-based payments’ kunnen de participatieregelingen grofweg worden ingedeeld in twee type regelingen:

  • Aandelen, certificaten van aandelen of aandelenopties: ‘Equity settled’;
  • Financiële bonus, gebaseerd op de waarde van de onderliggende aandelen: ‘Cash settled’.

Zowel de International Financial Reporting Standards (IFRS 2) als Dutch GAAP (RJ 275) stellen per type participatieregeling eisen aan de waarderingsmethode en het waarderingsmoment.

Laat u deskundig adviseren

Wingman waardeert aandelen, certificaten en aandelenopties die worden toegekend of verkocht aan werknemers of key-employees. De waardering wordt veelal opgesteld ten behoeve van de afstemming met de belastingdienst. Daarnaast wordt een waardering gebruikt voor het vaststellen van de aandelenprijs ten behoeve van een jaarlijkse handelsronde of ten behoeve van de (soms jaarlijkse) administratieve verwerking van het onderliggende instrument.

Wingman Business Valuation heeft ruime ervaring in het waarderen van aandelen, certificaten en aandelenopties ten behoeve van werknemersparticipaties en ondersteunt ondernemingen om te komen tot een gefundeerd waardeoordeel die kan worden afgestemd met betrokken stakeholders en externe partijen.