Bedrijfswaardering

Wingman is een onafhankelijk bureau voor bedrijfswaardering. Wij waarderen bedrijven, aandelenpakketten, economische schade en intellectueel eigendom. Daarnaast voert Wingman purchase price allocations en impairment analyses uit en geeft fairness opinions af.

Doel bedrijfswaardering

Het doel van iedere bedrijfswaardering is het bepalen van de economische waarde. De economische waarde is de weerslag van de toekomstige verdiencapaciteit uitgedrukt in de verwachte geldstromen. Het verleden wordt gebruikt om het realiteitsgehalte van de verwachtingen te beoordelen. Bij waardebepalingen gaat het dus om toekomstverwachtingen. Maar toekomstige geldstromen zijn onzeker. Hoe onzekerder de geldstroom, hoe minder waarde eraan wordt toegekend. En: hoe verder in de toekomst een geldstroom plaatsvindt, hoe lager de waarde.

Wat bepaalt de economische waarde

In beginsel wordt de economische waarde dus bepaald door:

  • de verwachte geldstromen (cashflows);
  • het tijdstip waarop deze geldstromen zich voordoen;
  • het risico dat eraan is verbonden.

Per waarderingsobject spelen specifieke elementen vaak een doorslaggevende rol.

Waarderingsmethoden

Er is een groot aantal waarderingsmethoden die in uiteenlopende situaties goed of minder goed bruikbaar zijn. Echter, in de discounted cash flow-methode (DCF-methode) of de daaraan verwante adjusted present value-methode (APV-methode) zijn de elementen tijd, geld en risico in ieder geval goed geborgd. Beide methoden hebben zich in de dagelijkse waarderingspraktijk bewezen. Eén van deze methodieken is daarom in principe leidend in onze analyse. Uiteraard hanteren wij waar nodig andere methodieken, ook als ‘sanity check’ op de DCF- of APV- methode.

Rapportage

Onderdeel van een goede bedrijfswaardering is de beschikbaarheid van een degelijk rapport waarin in begrijpelijke taal is uitgelegd hoe de waardering tot stand is gekomen. In dit rapport is overzichtelijk weergegeven welke uitgangspunten zijn gebruikt en welke waardestuwers de waarde van uw bedrijf bepalen. Hiermee staat u stevig in uw schoenen tijdens onderhandelingen of in procedures.

Financieel Modeleren

Wellicht heeft u geen behoefte aan een waardering op een specifiek moment, maar bent u op zoek naar een manier om de waardeontwikkeling van uw bedrijf te monitoren. Wingman kan u in dat geval ondersteunen bij het opbouwen van een financieel rekenmodel, waarmee u inzage krijgt in de waarde van uw onderneming, de waardestuwers en de waarde-ontwikkeling.

Uw bedrijfswaardering in goede handen

De business valuators van Wingman zijn kritische sparringpartners bij het beoordelen van prognoses, risico’s en eventuele synergievoordelen. Ze overzien het hele krachtenveld en komen altijd tot een afgewogen oordeel. Diepgaand in de analyse en pragmatisch in de uitvoering. Het resultaat is een robuuste, inzichtgevende waardebepaling.