Bedrijfswaardering bij kopen bedrijf

U denkt er serieus over na om een bedrijf te kopen? Dan is een goede bedrijfswaardering onmisbaar in dit proces. Wat is de waarde bij verschillende scenario’s, wat is een reële prijs en wanneer wordt een transactie een goede deal?

Werkwijze

Bij de waardebepaling van het te kopen bedrijf analyseren wij de balans, de winstontwikkelingen en de kasstromen van de afgelopen jaren. Ook worden sterke en zwakke punten bepaald en wordt er gekeken naar de trends in de branche waarin het bedrijf zich bevindt. Welke prognoses zijn reëel bij ongewijzigd beleid en welke kasstromen kunnen worden gerealiseerd als u de nieuwe aandeelhouder bent?

Waarderingsmethoden

Er is een groot aantal waarderingsmethoden die in uiteenlopende situaties goed of minder goed bruikbaar zijn. Echter, in de discounted cash flow-methode (DCF-methode) of de daaraan verwante adjusted present value-methode (APV-methode) zijn de elementen tijd, geld en risico in ieder geval goed geborgd. De waarde van het te kopen bedrijf wordt immers bepaald door de toekomstige geldstromen die de onderneming kan realiseren. En dat is precies wat in de waarderingsmethodiek inzichtelijk gemaakt moet worden.

Wat wij voor u doen

Zowel de DCF- als de APV-methode hebben zich in de dagelijkse waarderingspraktijk bewezen. Eén van deze methodieken is daarom in principe leidend in onze analyse. Uiteraard hanteren wij waar nodig andere methodieken, ook als ‘sanity check’ op de uitkomsten van de DCF- of APV- methode. De afgelopen jaren zijn wij bij vele aankooptrajecten een betrouwbare partner geweest. Wij geven inzicht in waarde zonder dat wij er belang bij hebben of de transactie nou wel of niet doorgaat. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?