Management Buy In (MBI)

Bij een Management Buy In (MBI) koopt een externe manager, die nu nog niet bij het bedrijf betrokken is, de aandelen van de huidige aandeelhouder(s). Een Management Buy In is voor managers een snelle manier om zelfstandig ondernemer te worden met een bestaand bedrijf. Maar hoe bepaalt u de waarde van de onderneming als u beperkte informatie hebt? Een waarde-indicatie van de beoogde over te nemen onderneming is dus een activiteit die vooraan in het gehele MBI traject zit.

Waarderen bij een Management Buy In

Een waardering in het kader van een Management Buy In heeft voor de koper in eerste instantie veelal het kenmerk van een waarde-indicatie of een waardering op hoofdlijnen. Meestal heeft u in de beginfase behoefte aan:

  • Inzicht in de relevante waardestuwers van de onderneming.
  • Een indicatie van de huidige waarde en de waarde-potentie die het bedrijf voor u heeft als u ‘aan de knoppen draait’.
  • De financierbaarheid van de overnameprijs en de transactiestructuur.

Wat wij voor u doen

Wij assisteren potentiële MBI-kandidaten bij het inzichtelijk maken van de waarde en de waardestuwers van de beoogde (over te nemen) onderneming. Analyse van historische cijfers spelen een relatief belangrijke rol om een eigen projectie van de toekomst te maken. Mocht de onderneming zelf een projectie hebben afgegeven, bijvoorbeeld in een informatiememorandum, dan vertalen wij die prognose naar waarde. Tevens assisteren wij u om uw toekomstscenario’s inzichtelijk te maken en de gevoeligheid van de belangrijkste waardestuwers (groei, marge, investeringen, etc.) op de waarde in kaart te brengen. Naast een waardering op basis van prognoses (op basis van de DCF-methodiek) analyseren wij ook of er recente transacties in dezelfde sector zijn geweest en welke prijzen hierbij zijn betaald.