Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten, waaronder handelsnamen, octrooien of patenten, uitvindingen, technologieën en auteursrechten. Het Intellectueel Eigendom is vaak uniek en vertegenwoordigt een eigen waarde.

Waardebepaling intellectueel eigendom

Er zijn verschillende momenten waarop een waardebepaling van intellectueel eigendom noodzakelijk is. Bijvoorbeeld:

  • Bij het kopen of verkopen van intellectueel eigendom.
  • Voor fiscale doeleinden, zoals verplaatsingen binnen een concern voor gunstige fiscale mogelijkheden.
  • Bij het onder licentie beschikbaar stellen van intellectueel eigendom.
  • Bij het toewijzen van een overnameprijs naar de onderliggende activa (purchase price allocation)

Hoe wordt intellectueel eigendom gewaardeerd?

Hierbij hanteren wij een combinatie van 2 waarderingsmethoden. Om tot de juiste waarde te komen, kijken wij naar:

  1. De eventuele (ontwikkel)kosten die u hebt gehad en kosten voor het in stand houden van het Intellectueel Eigendom.
  2. De te verwachten toekomstige inkomsten die u uit het intellectueel eigendom verkrijgt of zou kunnen verkrijgen.

Wat wij voor u doen

Wingman Business Valuation levert duidelijke adviezen met een stevige economische onderbouwing ten behoeve van de waardebepaling van intellectueel eigendom. Hierbij maken wij gebruik van onze actuele kennis op het gebied van waarderingsmethodieken die voor het waarderen van intellectueel eigendom beschikbaar zijn. Daarnaast hebben wij toegang tot gespecialiseerde databases, bijvoorbeeld voor het analyseren van ‘royalty-rates’ zoals die in de markt worden gerekend.