Waardering bij fiscale herstructurering

Bij transacties met een fiscale context zijn doorgaans geen externe partijen betrokken. Om de redelijkheid van de gehanteerde waarde te onderbouwen, is een waarderingsrapport van een onafhankelijk waarderingsbureau gewenst.

Wingman Business Valuation voert fiscaal gedreven waarderingen uit bij:

  • Het verhangen van activa (denk hierbij aan IP, software, producten).
  • Fiscale herstructureringen binnen holdingorganisaties.
  • Als de waarde van een onderneming moet worden vastgesteld in verband met een verhuizing van een vennootschap naar het buitenland.
  • Het overdragen van bepaalde activa om een aanwezige verliescompensatie te kunnen benutten.
  • Om immateriële activa binnen een concern te verplaatsen en zo optimaal gebruik te kunnen maken van de verschillen tussen de internationale fiscale regimes.
  • Een activa / passiva transactie waarbij niet alle activa in de transactie meegaan. De achterblijvende activa zullen naar een nieuwe of bestaande entiteit verhangen moeten worden.

Fiscus

In al deze gevallen kan de fiscus vragen om inzage te geven in de onderliggende waarde. Om te voorkomen dat er achteraf nog een discussie met de fiscus volgt, is het verstandig om voorafgaand aan de fiscale herstructurering een waardering op te laten stellen en deze al dan niet pro-actief met de fiscus af te stemmen. Dat geldt ook voor overdrachten binnen de familiekring.

Wat wij voor u doen

Wingman Business Valuation maakt financiële implicaties van fiscale herstructureringen inzichtelijk en werkt nauw samen met fiscale adviseurs. Een goede economische onderbouwing van de waardeoverdracht is van groot belang. Wingman levert deze onderbouwing en laat op transparante wijze zien op basis van welke uitgangpunten en methodieken een waarde is bepaald.