Waarderen bij uitkoopprocedures

Als een grootaandeelhouder méér dan 95% van de aandelen in een onderneming bezit mag hij een uitkoopprocedure starten om de resterende aandelen in handen te krijgen. De minderheidsaandeelhouder wordt dan verplicht haar eigendom over te dragen. Bij een openbaar bod ter bepaling van de uitkoopprijs kan in bepaalde gevallen worden aangesloten bij de biedprijs en de datum van betaalbaarstelling. Dan is een separaat waarderingsrapport veelal niet meer nodig.

Onafhankelijk waarderingsrapport

Als in de uitkoopprocedures niet kan worden aangesloten bij een openbaar bod (bijvoorbeeld omdat er geen openbaar bod is geweest of dat bod al ver in het verleden ligt) kan de uitkoopprijs worden bepaald op basis van een onafhankelijk waarderingsrapport. De datum van het waarderingsrapport wordt dan zoveel mogelijk gelijkgesteld aan de peildatum ter vaststelling van de uitkoopprijs. Aangezien deze datum vóór de dagvaardingsdatum kan liggen kan er een efficiënte procedure worden gevolgd. Het waarderingshuiswerk is immers al gedaan.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wingman Business Valuation is in het recente verleden bij meerdere uitkoopprocedures betrokken geweest. Hierbij zijn wij ofwel aangesteld door de Ondernemingskamer als onafhankelijke deskundige, of hebben wij in opdracht van de uitkopende partij een waarderingsrapport opgesteld die in de uitkoopprocedure is ingebracht. Wij kennen dus het klappen van de zweep.