Wingman Waardeert

Over ons

Wingman Business Valuation is een onafhankelijke adviseur op het gebied van ondernemingswaardering. Specialist op het gebied van waardebepaling van bedrijven, aandelenpakketten of intellectueel eigendom. Wij bepalen de omvang van economische schade, voeren purchase price allocations en impairment analyses uit en geven fairness opinions af. Onze ervaren (register) valuators en gerechtelijk deskundigen treden voor u op als partijadviseur, arbiter of onafhankelijk deskundige.

Wij werken in opdracht van ondernemers, aandeelhouders, (financieel) directeuren en rechtbanken, vaak in nauw contact met advocaten en accountants.

Focus

Waardebepaling is onze kernactiviteit, geen aanverwant artikel.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van transactieresultaten, accountants en financiers.

Transparant

Duidelijk inzicht in de onderbouwing van onze waardebepalingen

Korte lijnen

Een vast contactpersoon van begin tot eind

Onze expertise

Waarderen bij transacties

Transacties tussen aandeelhouders

Wat is een realistische prijs voor een onderneming of aandelenpakket?

Waarderen bij geschillen

Waarderingen in geschilsituaties

Als onafhankelijke of partijdeskundige zorgdragen voor een transparante rapportage en ordentelijke procesgang.

Waarderen bij geschillen

Economische schade

Wingman onderbouwt uw schade
in een transparant rapport.

Waarderen bij transacties

Purchase Price Allocations

Hoeveel goodwill waarde heeft u
bij de overname betaald?

Waarderen bij transacties

Intellectueel eigendom

Wingman waardeert uw immateriële vaste actief

Waarderen bij transacties

Impairment analyses

Is de goodwill op de balans nog ‘fair’?

Waarderen bij geschillen

Echtscheidingen

Bij een echtscheidng kan een aandelenpakket onderdeel zijn van het te verdelen vermogen.

Waarderen bij transacties

Fiscale herstructurering

Een gedegen waarderingsrapport voorkomt waarderingsdiscussies met de fiscus.

Waarderen bij transacties

Fairness opinions

Een fairness opinion geeft u
duidelijkheid of een transactie ‘fair’ is.

Uitkoopprocedures

Uitkoopprocedures

Een onafhankelijke waarderingsrapport
versnelt de uitkoopprocedure.