Waarderen van aandelenpakketten

Bij Wingman Business Valuation kunt u terecht voor het waarderen van aandelenpakketten. Om de aandelenpakketten goed te kunnen waarderen moet met diverse factoren rekening worden gehouden.

Factoren die de waarde bepalen

Er zijn diverse omstandigheden die de waarde van aandelenpakketten bepalen. Bijvoorbeeld:

  • De waarde van een aandelenpakket is niet altijd gelijk aan het evenredige pro rata parte-deel van de 100 procent aandeelhouderswaarde. Dit hangt bijvoorbeeld af van wat partijen onderling zijn overeengekomen en of de vertrekkende aandeelhouder gedwongen is zijn aandelen aan te bieden.
  • In statuten en aandeelhoudersovereenkomsten kunnen afspraken zijn gemaakt over de winstverdeling, de zeggenschap (bijvoorbeeld certificering van aandelen) en hoe er bij de waardering moet worden omgegaan met de aard van het vertrek van een aandeelhouder (bijvoorbeeld good leaver- en bad leaver-bepalingen). Ook de omvang van de aandelenpakketten van de medeaandeelhouders kan een rol spelen.

Laat u deskundig adviseren

Om de waarde van aandelenpakketten goed vast te stellen, moet het speelveld waarbinnen de transactie plaatsvindt in kaart worden gebracht. Wingman Business Valuation heeft ruime ervaring op dit gebied, kent de spelregels en kan zo tot een evenwichtig waardeoordeel komen. Iedere situatie is anders en dat vergt een aanpak op maat.