Waardering bij een bedrijfsovername

Voor een adequate besluitvorming bij transacties (bijvoorbeeld bij een bedrijfsovername, fusie, of een Management Buy In of Buy Out) is een deugdelijke waardebepaling nodig. Een goede waardering geeft niet alleen inzicht in de waarde van de te (ver)kopen onderneming, maar ook in de waarde die potentiële (ver)kopers eraan toekennen. Een waardering is per definitie subjectief en daarom verschillend vanuit het oogpunt van de koper en van de verkoper. Een waardebepaling met een helder beeld van de waardestuwers is essentieel voor een goede onderhandelingspositie. Een waardering kan daarnaast helpen bij het bepalen van de zoekrichting naar de juiste koper.

Goede onderbouwing

Een goede waardebepaling is ook van belang om de besluitvorming te kunnen verantwoorden. Het maakt de onderbouwing van de door het bestuur gemaakte keuzes inzichtelijk voor andere betrokkenen, zoals commissarissen en aandeelhouders.

Geld, tijd en risico

Bij waardering zijn 3 elementen belangrijk:

  1. Geld: de te verwachten geldstromen.
  2. Tijd: het moment waarop de geldstromen verwacht worden.
  3. Onzekerheid/risico: het duidelijk in kaart brengen van de risico’s en eventuele onzekerheden.

De bovenstaande elementen worden door ons nauwkeurig onderzocht en dit nemen wij mee in onze waardebepalingen. Met een goede onderbouwing staat u hiermee bij onderhandelingen stevig in uw schoenen.

Schakel Wingman Business Valuation in

Wingman Business Valuation is een onafhankelijk bureau voor ondernemingswaardering. Of het nu om waardering bij transacties of bij geschillen gaat. Wij kennen als geen ander de omstandigheden die de waarde van een onderneming of aandelenpakket kunnen beïnvloeden. Met onze goed afgewogen en onderbouwde waardering staat u stevig in uw schoenen.