Disclaimer

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website, bestaat de mogelijkheid, dat na verloop van de tijd de vermelde informatie verouderd of niet (meer) juist is. Wingman Business Valuation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik maken van informatie opgenomen op haar website, daaronder tevens begrepen informatie op websites van derden waarnaar via links op deze website verwezen wordt, als ook schade die kan ontstaan inherent aan het gebruik maken van internet, hieronder mede begrepen schade als gevolg van virussen e.d. Deze disclaimer wordt geacht door u te zijn aanvaard door het geven van enige opdracht met betrekking tot deze website, nadat de homepage is verschenen.