Michiel Nagelhout

drs. M.A. Nagelhout RV
Partner

Mobiel: 06 – 167 198 45
E-mail: michiel.nagelhout@wingman.nl

Michiel Nagelhout is sinds 1995 actief op het vakgebied van ondernemingswaardering en is door de jaren heen betrokken geweest bij diverse waarderingsopdrachten in een groot aantal sectoren, in Nederland en in het buitenland. Hij richt zich voornamelijk op waarderingen in het kader van geschilprocedures, fusie- en overname, fiscale waarderingen, purchase price allocations (PPA) en impairment testing. Daarnaast is Michiel in zijn carrière actief betrokken geweest bij het opzetten van financiële rekenmodellen in het kader van strategische beslissingen, (her) financieringen, waarderingen en projectfinanciering.

Sinds 2016 is Michiel als docent verbonden aan Nyenrode Business Universiteit, waar hij Corporate Valuation and Value Based Management doceert als onderdeel van de opleiding Master of Science in Controlling, Finance Advanced 2.

In het kader van geschillen, wordt Michiel regelmatig als waarderingsdeskundige ingeschakeld, zowel als onafhankelijk deskundige (onder meer door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam) als ook als partij deskundige (onder meer in een casus bij het ICC (International Chamber of Commerce) in Zurich).

Na afronding van zijn studie bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg (met specialisatie Valuation), heeft Michiel 6 jaar als Algemeen Manager en Consultant gewerkt voor CPS Alcar, waar hij betrokken was bij de ontwikkeling, verkoop en implementatie van waarderingssoftware bij internationale ondernemingen, banken en adviesbureaus.

Vanaf 2001 is Michiel gedurende 3 jaar als adviseur in dienst geweest bij Twynstra Gudde Corporate Strategy & Finance, waarna hij in 2004 één van de oprichters van Consento Corporate Finance B.V. was, waar hij zich bezig hield met aan- of verkoop van bedrijven, financiering, investeringen en waardebepaling. Zijn specialisatie aangaande financiële rekenmodellen, waarmee ontwikkelingen in resultaat, vermogen en waarde inzichtelijk worden gemaakt, heeft in 2010 geleid tot de oprichting van Valid Value B.V.

Michiel is van 2011 tot 2014 als Director Corporate Finance verbonden geweest aan Deloitte Corporate Finance, waar hij verantwoordelijk was voor het financial modelling team en lid was van het waarderingsteam.

Michiel is gecertificeerd Register Valuator (RV) en lid van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).

Opleidingen:

Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg, met accentprogramma Financieel Economisch Management en specialisatie Valuation, afgerond in 1995.

Terug naar Team …