Onafhankelijk en gespecialiseerd

Wingman is een zelfstandig bureau voor ondernemingswaardering en kenmerkt zich door een professionele en objectieve houding. De partners van Wingman zijn zeer ervaren en hebben zich bewezen bij complexe waarderingsvraagstukken. Wingman is volstrekt onafhankelijk en niet gelieerd aan een andere organisatie. Wingman conformeert zich aan de beroeps- en gedragsregels van het Nederlands Instituut van Register Valuators, inclusief het daarbij behorende tuchtrecht.

De kerncompetenties van Wingman zijn: waardebepaling van ondernemingen en aandelenpakketten en het uitvoeren van economische schadeberekeningen. Wingman heeft uiteraard toegang tot de relevante nationale en internationale databases.

Wingman was en is actief betrokken bij uiteenlopende opleidingen op het gebied van ondernemingswaardering: de opleiding Business Valuation van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam), de opleiding Executive Master of Business Valuation van de Tias Nimbas Business School (Universiteit Tilburg) en de opleidingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Regelmatig levert Wingman bijdragen aan uiteenlopende publicaties op het terrein van ondernemingswaardering.

Wingman waardeert
Amersfoort Amsterdam Breda +31 889 464 626
© Wingman Business Valuation B.V. VoorwaardenDisclaimerNieuws